Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân
 
Đại sứ quán Việt Nam tại nước Cộng hòa Slovakia

Bà Hồ Đắc Minh Nguyệt - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Slovakia

Mimoriadna a Splnomocnená Veľvyslankyňa Vietnamskej Socialistickej Republiky v Slovak Republiky Ho Dac Minh Nguyet


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs