Thứ ba, ngày 31 tháng 05 năm 2016 Tìm kiếm
 Tìm kiếm nâng cao

Chính sách tinh giản biên chế mới


Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định về chính sách tinh giản biên chế. Theo Nghị định này, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước… định kỳ 6 tháng 1 lần phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, dựa trên cơ sở sắp xếp lại hoạt động, thu gọn đầu mối, rà soát lại các chức năng nhiệm vụ, cải cách hành chính…

Các chế độ cho người thuộc diện tinh giản biên chế được chia thành 3 loại: người về hưu trước tuổi được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi và 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, mỗi năm công tác sau có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp thêm 1/2 tháng tiền lương.

Những người chuyển sang làm việc tại các đơn vị không hưởng trợ cấp từ NSNN được nhận 3 tháng tiền lương và 1/2 tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội. Những người thôi việc ngay được trợ cấp 3 tháng tiền lương và 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội. (VTV)

 
Quay lại Đầu trang In trang Gửi mail

Bản quyền của Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
© Copyright by Press and Information Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Email: Banbientap@mofa.gov.vn